3rd workshop on thermal spray coatings technologies and characterization

It is our great pleasure to inform you that the registration for the 3rd year of the conference „Thermal spray in the age of additive technologies“ dedicated to the application of functional coatings by thermal spray methods has been launched. The conference is intended for managers of sophisticated productions, product development and design engineers, technologists, scientists, lecturers and students interested in additive manufacturing and surface engineering. The conference will be held on 21st-23rd June 2023 in the Techmania Science Center in Pilsen. The speakers will be leading experts in Thermal Spray coating processes and members of the European Thermal Spray Association.

For more information, the website, which will be regularly updated, is available: https://tscoatings.vzuplzen.cz/.

Je nám velkým potěšením oznámit Vám, že byla spuštěna registrace na 3. ročník konference „Thermal spray in the age of additive technologies“ věnující se aplikacím funkčních povlaků metodami žárových nástřiků. Konference je určena pro manažery sofistikovaných výrob, vývojáře a konstruktéry, technology, vědce, lektory a studenty se zájmem o aditivní výrobu a povrchové inženýrství. Uskuteční se 21. – 23. června 2023 v prostorách plzeňské Techmania Science Center. Přednášejícími budou přední odborníci na procesy nanášení žárově stříkaných povlaků a členové European Thermal Spray Association.

Pro více informací jsou k dispozici webové stránky, které budou pravidelně aktualizovány: https://tscoatings.vzuplzen.cz/.