Cold Spray – jedna z nejmodernějších aditivních technologií žárových nástřiků

V našem Centru povrchových úprav jsme úspěšně otestovali a zahájili zkušební provoz nové technologie studené kinetizace „Cold Spray“.

Tato unikátní aditivní technologie umožňuje nanášení funkčních vrstev a současně nástřik/tisk složitých dílů libovolné tloušťky, podobně jako 3D tiskárny. Na světě zatím existuje pouze několik pracovišť, zaměřených na vývoj průmyslových aplikací v oblasti Cold Spray. Nové zařízení rozšiřuje portfolio stávajících technologií našeho centra, mezi které patří nástřik kaskádovou plazmou, vysokorychlostní nástřik technologií HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) a nástřiky elektrickým obloukem a plamenem. Společně s rozšiřujícím se výzkumným týmem se tímto krokem posouváme v této extrémně rychle se rozvíjející oblasti materiálového výzkumu na pozici jednoho z nejkomplexněji zařízených pracovišť žárových nástřiků
v Evropě.

„Za posledních pět let jsme s týmem žárových nástřiků ušli obrovský kus cesty. Od výstavby a zprovoznění nového Centra povrchových úprav, přes významné rozšíření výzkumného týmu, až po vývoj desítek aplikací, které úspěšně nacházejí své komerční využití napříč průmyslem. Původně jsme plánovali pořízení technologie Cold Spray na rok 2023, ale díky vynikajícím výsledkům a entuziasmu celého týmu se nám podařilo celý proces urychlit a dnes proto můžeme vytvářet první vzorky vlastní technologií. Naši kompetenci v oblasti Cold Spray si cíleně budujeme už od roku 2018, například ve spolupráci s jadernou divizí společnosti ČEZ. Cílem je vyvinout jedinečné, funkční a komerčně využitelné povlaky, zlepšující odolnost proti korozi a erozi u nejvíce exponované technické infrastruktury“, komentuje zahájení provozu technologie Stanislav Martínek, ředitel a jednatel VZÚ Plzeň.

Základní informace o technologie Cold Spray:

Cold Spray je nejmodernější aditivní technologií v oblasti žárových nástřiků. Jako procesní medium se nejčastěji používají plyny dusík, případně helium, které jsou přiváděny do nástřikového zařízení pod tlakem až 60 barů (870 psi) a jsou zahřívány na maximální teplotu 1100 °C (2012 °F).

V porovnání s konvenčními procesy žárových nástřiků nabízí Cold Spray zásadní výhody. Během procesu nedochází k roztavení, ani částečnému natavení stříkaného materiálu, čímž je minimalizován tepelný vliv na deponovanou vrstvu i na povlakovaný materiál. Proces dále umožňuje vytvářet vrstvy téměř bez omezení tloušťky. Oproti konvenčním AM technologiím je proces Cold Spray neomezený v rozměrech součástí, které je schopen „vytisknout“.