Dokončení druhé fáze digitalizace laboratoří povrchových úprav a mechanické zkušebny

Od listopadu 2021 přešla první dvě z našich pracovišť, laboratoře povrchových úprav a mechanická zkušebna, na digitální řízení a administraci zakázkového a projektového pracovního postupu. Digitalizace interních výzkumně vývojových procesů nám kromě výrazné časové úspory a snížení administrace umožňuje:

 • plnou digitalizaci veškerých papírových průvodek
 • značné časové úspory při dohledávání vzorků a výzkumných výsledků napříč výzkumnými projekty
 • práci na bázi QR kódů
 • rychlou možnost přesně dohledat uložené výzkumné vzorky díky databázi archivu vzorků
 • rychlé srovnání výsledků zkoušek mezi různými vzorky v různých časových obdobích
 • fultextové dohledání a „cross-reference“ vzorků
 • sledování nástřikových parametrů, časů a výměny náhradních dílů, což umožní sledovat nástřikový proces a predikovat případné problémy v procesu
 • evidenci měřidel včetně sledování kalibrace
 • evidenci veškerých výzkumných zařízení spolu s dohledem nad jejich údržbou a servisními intervaly
 • sledování veškerých měření pro auditní účely (kdo, kdy a čím měřil)
 • online sledování aktuálně prováděných nástřiků a plánování jejich výroby
 • předávání práce mezi jednotlivými odbory a možnost rychlého dohledání aktuálního výskytu vzorku

Do budoucna počítáme s další fází digitalizace, která by zahrnovala:

 • dálkové řízení programů nástřikových robotů
 • automatické sledování a zaznamenávání veškerých procesních parametrů včetně okolního prostředí
 • nahrávání a ukládání celého procesu pro případ zpětného hodnocení průběhu nástřiku
 • digitální sledování a plánování zaškolování pracovníků
 • automatické generování protokolů pro zákazníky
 • sledování skladů materiálů a náhradních dílů včetně jejich pojistných zásob
 • projektový management výzkumných projektů od etapy plánování po jejich realizaci a úspěšné dokončení

Věříme, že digitalizace přinese větší efektivitu pro celý zakázkový a projektový pracovní postup.