Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů naleznete na tomto odkazu:

https://www.ujv.cz/cs/o-spolecnosti/dokumenty-spolecnosti/osobni-udaje

 

Webové stránky Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň s.r.o. obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší firmou, jakož i přímou komunikaci s námi, která zahrnuje i obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje přenášené subjektem údajů se automaticky ukládají.

Takové osobní údaje dobrovolně přenášené subjektem údajů do správce údajů se ukládají za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Neexistuje žádný přenos těchto osobních údajů třetím stranám.