VZÚ Plzeň O firmě Historie

Historie

V souvislosti s rozvojem výrobních aktivit a potřeb podniku prošel ústav v průběhu mnoha desítek let celou řadou vývojových změn:

1907
založení výzkumného ústavu ŠKODA - byly vybudovány moderní chemické, metalografické a mechanické laboratoře, zajišťující vysokou kvalitu škodovácké hutní a zbrojní výroby
1953
v rámci ústavu byl založen Výzkum strojírenský, sdružující vědní discipliny strojírenského charakteru
1963
byla vybudována Dynamická zkušebna, určená pro náročné simulování složitých silových provozních stavů
1993
byla založena samostatná podnikatelská jednotka ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň, působící v rámci ŠKODA a.s.
1993
ŠKODA VÝZKUM s.r.o. získává (jako jedna z prvních v ČR) osvědčení o akreditaci dle ČSN EN 45001
1998
získání certifikátu osvědčujícího splnění podmínek ČSN EN ISO 9001 pro systém jakosti
2006
100% vlastníkem ŠKODA VÝZKUM s.r.o. se stal ÚJV Řež, a. s.
2011
Nový název společnosti - „Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.“
2018
Nové pracoviště – Centrum aplikovaného výzkumu povrchových úprav
VZÚ Plzeň
© VZÚ Plzeň 2019
Created by Beneš & Michl