Konference Srní 2022 pod záštitou MPO

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkela udělil letošnímu ročníku konference Životnost komponent energetických zařízení záštitu MPO.

Již 17. ročník konference „Životnost komponent energetických zařízení“, konané 18. – 20. října 2022 v šumavském Srní, proběhne pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kterou naší konferenci udělil Ministr průmyslu a obchodu Ing. Josefa Síkela.

Je nám také potěšením oznámit, že v rámci plenárních přednášek, které budou zahajovat nově rozšířené tematické oblasti konference, přislíbili svoji přednášku významní odborníci z oblastí vodíkového hospodářství v energetice, problematiky vodních elektráren a zařízení pro energetické využití odpadů, a to:

  • Ing. Pavel Veselý, vedoucí ZEVO Plzeň, Plzeňská teplárenská a.s. 
  • Ing. Roman Mašika, vedoucí odboru péče o zařízení – VODB POZ EVD, ČEZ, a.s.
  • Ing. Aleš Doucek, Ph.D., vedoucí odd. „Vodíkové technologie“, ÚJV Řež, a.s.

Zájem o prezentaci na konferenciŽivotnost komponent energetických zařízení“ již nyní přesahuje její časové kapacity. I přes to se organizační výbor rozhodl prodloužit možnost přihlašování příspěvků na konferenci formou posteru, a to až do 31. 7. 2022.

Těšíme se na setkání v šumavském Srní!