Konference v Srní 2020

Také v letošním roce bude společnost VZÚ Plzeň pořádat již tradiční konferenci v Srní.

Navzdory složité situaci v letošním roce, děláme vše proto, aby se 15. ročník úspěšné konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“ uskutečnil.

Konference se bude konat v termínu 29. září – 1. října 2020. Veškeré informace budou účastníkům minulých ročníků v dostatečném předstihu rozeslány e-mail em a budou také pro další zájemce k dispozici na našich webových stránkách – srni.vzuplzen.cz.