Konference v Srní 24. – 26. září 2019

24. – 26. září 2019 uspořádala společnost VZÚ Plzeň již tradiční konferenci v Srní.

V letošním roce se uskutečnil již 14. ročník úspěšné konference „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“ v obci Srní na Šumavě. Konference tematicky navázala na třináct předchozích úspěšných ročníků. Ústředním tématem konference bylo především hodnocení životnosti energetických zařízení (turbín a příslušenství, kotlů, parogenerátorů, generátorů, potrubí, čerpadel, armatur atd.) v klasických a v jaderných elektrárnách s cílem prodloužení životnosti za původně projektované parametry s uplatněním moderních diagnostických technik a výsledků materiálového a konstrukčního vývoje. Tematickou součástí byly rovněž nové poznatky z matematického modelování procesů poškozování a využití informačních technologií pro záznam, zpracování a vyhodnocení dat pro účely hodnocení a řízení životnosti. Pozornost byla věnována i legislativnímu rámci v oblasti technické bezpečnosti energetických zařízení. Konference byla zaměřena na část jadernou, ve které byly upřednostňovány příspěvky z LTO (Long Term Operation) jaderných elektráren, a část LTO klasických elektráren. Zvláštní pozornost byla věnována vlivu nestandardních provozních podmínek na životnost turbosoustrojí, které jsou vyvolány nestálým stavem v přenosové soustavě ČR. Další tematickou oblastí byla oblast prvovýroby komponent energetických zařízení, opravárenství, zjišťování a řešení defektů způsobujících poruchovost zařízení nebo dokonce jeho havárii, s návazností na využití nových technologií např. ve svařování.

Program konference včetně témat jednotlivých přednášek je k dispozici na našich webových stránkách – srni.vzuplzen.cz.

Pro veřejnost je v elektronické podobě k dispozici Sborník příspěvků ze 14. konference, v případě zájmu prosím pište na e-mail: miksanova@vzuplzen.cz, cena elektronické kopie sborníku je 300,- Kč vč. DPH.