VZÚ Plzeň O firmě

O firmě

Základní informace

Rok založení:

1907

Vznik právního subjektu:

1993

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Vlastnická struktura:

100% obchodního podílu vlastní společnost UJV Řež a.s.

Základní kapitál:

35 771 000,- Kč

Počet zaměstnanců:

92

 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škoda. Zaměřujeme se na sektor energetiky, výroby dopravních prostředků a poskytování unikátních průmyslových služeb. Mezi hlavní poskytované služby patří komplexní materiálová diagnostika a zkušebnictví, měření hluku a vibrací, pevnostní a termodynamické výpočty, vývoj a aplikace žárových nástřiků včetně tepelného zpracování a v neposlední řadě služby naší kalibrační laboratoře.

Historie firmy

1907
založení výzkumného ústavu ŠKODA - byly vybudovány moderní chemické, metalografické a mechanické laboratoře, zajišťující vysokou kvalitu škodovácké hutní a zbrojní výroby
1953
v rámci ústavu byl založen Výzkum strojírenský, sdružující vědní discipliny strojírenského charakteru
1963
byla vybudována Dynamická zkušebna, určená pro náročné simulování složitých silových provozních stavů
1993
byla založena samostatná podnikatelská jednotka ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Plzeň, působící v rámci ŠKODA a.s.
1993
ŠKODA VÝZKUM s.r.o. získává (jako jedna z prvních v ČR) osvědčení o akreditaci dle ČSN EN 45001
1998
získání certifikátu osvědčujícího splnění podmínek ČSN EN ISO 9001 pro systém jakosti
2006
100% vlastníkem ŠKODA VÝZKUM s.r.o. se stal ÚJV Řež, a. s.
2011
Nový název společnosti - „Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.“
2018
nové pracoviště žárových nástřiků
VZÚ Plzeň
© VZÚ Plzeň 2019
Created by Beneš & Michl