Kvalita a akreditované laboratoře

V současné době jsou všechny laboratoře akreditovány podle normy ISO/IEC 17025. Dalším osvědčením jsou certifikáty systému managementu kvality podle ISO 9001 a AS9100.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Akreditované zkoušky a měření

Fungujeme od roku 1907

Inovativní řešení žárových nástřiků

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škoda. Naše společnost se zaměřuje na sektory energetiky, výroby dopravních prostředků a poskytování unikátních průmyslových služeb.

Kam dále?

Historie

Historie naší společnosti, Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň s.r.o., je úzce svázána s podnikem ŠKODA sahající hluboko do doby minulé,...

Číst více

Kariéra

Tým VZÚ Plzeň tvoří cca 100 zaměstnanců a zaměstnankyň v širokém spektru profesí v návaznosti na obory výzkumných a zkušebních...

Číst více

Systém kvality a akreditace

VZÚ Plzeň vlastní několik certifikátů a osvědčení dokladujících splnění požadavků norem na systém managementu kvality. Již od roku 1993 jsou...

Číst více

Konference

Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách https://srni.vzuplzen.cz/ Thermal spray in the age of additive technologies  https://tscoatings.vzuplzen.cz/  

Číst více

Skupina ÚJV

Skupina ÚJV je koncern společností výzkumu a vývoje, projekčních a inženýrských služeb, technického inženýringu, výroby speciálních produktů a zařízení a...

Číst více

Partneři a zákazníci