Skupina ÚJV

Skupina ÚJV je koncern společností výzkumu a vývoje, projekčních a inženýrských služeb, technického inženýringu, výroby speciálních produktů a zařízení a expertních činností v oblastech energetiky, průmyslu a zdravotnictví.

Hlavním posláním Skupiny ÚJV je:

  • zabezpečit v tuzemském i mezinárodním měřítku inženýrskou, projekční, analytickou a vědeckou podporu při provozu a nové výstavbě energetických a jaderných zařízení,
  • poskytovat komplexní a systémové vědeckovýzkumné služby zejména v oblasti využití jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření,
  • být odbornou autoritou a propagátorem v oblasti jaderné energetiky a využití ionizujícího záření.

Společnost ÚJV Řež, a. s., stojí jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou dále tyto řízené osoby:

Další informace na webu skupiny – www.skupinaujv.cz.