Systém kvality a akreditace

VZÚ Plzeň vlastní několik certifikátů a osvědčení dokladujících splnění požadavků norem na systém managementu kvality. Již od roku 1993 jsou vybrané laboratoře v naší společnosti akreditovány Českým institutem pro akreditaci. V současné době jsou všechny laboratoře akreditovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Dalším osvědčením je certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2015.

Akreditovaný a certifikovaný systém managementu kvality ve VZÚ Plzeň zajišťuje vysokou a stálou kvalitu všech našich poskytovaných služeb, a proto věříme, že se s jeho pomocí staneme Vaším vyhledávaným partnerem.

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI a PŘÍLOHA OSVĚDČENÍ – Zkušební laboratoře akreditované ČIA č. 1047 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 ke zkouškám v oblasti chemického, metalografického a mechanického zkoušení materiálů, dynamické pevnosti, hluku a vibrací.

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI a PŘÍLOHA OSVĚDČENÍ – Kalibrační laboratoř akreditovaná ČIA č. 2246 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 ke kalibracím měřidel pro měření geometrických veličin (délky, drsnosti povrchu a rovinného úhlu), kalibracím měřidel pro měření síly, mechanického pohybu, vibrací a kalibracím momentů.

CERTIFIKÁT č. 10267466 osvědčující splnění podmínek ČSN EN ISO 9001:2015 pro systém managementu kvality, platný pro výzkum, vývoj a technické poradenství v oblasti strojírenství, energetiky, hutnictví, materiálů a technologií, vydaný certifikačním orgánem Lloyd’s Register

Akreditované zkušebny VZÚ Plzeň jsou certifikovány GE Transportation Systems na provádění materiálových zkoušek.

Společnost VZÚ Plzeň je prověřeným dodavatelem ČEZ, a.s. se způsobilostí k dodávání služeb v oblasti výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oborech mechaniky, elektrotechniky, chemie, metalografie, ekologie, dynamiky a metrologie pro ČEZ, a.s.

VZÚ Plzeň je prověřeným dodavatelem společností:  AERO Vodochody a.s., GE Aviation Czech, s.r.o., Siemens s.r.o., Czech Airlines Technics, a.s.