Systém kvality a akreditace

VZÚ Plzeň vlastní několik certifikátů a osvědčení dokladujících splnění požadavků norem na systém managementu kvality. Již od roku 1993 jsou vybrané laboratoře v naší společnosti akreditovány Českým institutem pro akreditaci. V současné době jsou všechny laboratoře akreditovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Dalším osvědčením je certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2015.

Akreditovaný a certifikovaný systém managementu kvality ve VZÚ Plzeň zajišťuje vysokou a stálou kvalitu všech našich poskytovaných služeb, a proto věříme, že se s jeho pomocí staneme Vaším vyhledávaným partnerem.

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI a PŘÍLOHA OSVĚDČENÍ – Zkušební laboratoř č. 1047 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 ke zkouškám v oblasti chemického, metalografického a mechanického zkoušení materiálů, dynamické pevnosti, hluku a vibrací.

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI a PŘÍLOHA OSVĚDČENÍ – Kalibrační laboratoř č. 2246 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 ke kalibracím měřidel pro měření geometrických veličin (délky, drsnosti povrchu a rovinného úhlu), kalibracím měřidel pro měření síly, mechanického pohybu, vibrací a kalibracím momentů.

CERTIFIKÁT osvědčující splnění podmínek ČSN EN ISO 9001:2015 pro systém managementu kvality, platný pro výzkum, vývoj a technické poradenství v oblasti strojírenství, energetiky, hutnictví, materiálů, technologií a pro žárové nástřiky, tepelné zpracování a opravy a renovace technologických zařízení a výrobků metodou žárových nástřiků a nátěrů, vydaný certifikačním orgánem LRQA Group Limited.

CERTIFIKÁT osvědčující splnění podmínek AS9100D pro žárové nástřiky na bázi kovů, slitin, kovokeramických povlaků (cermetů) a keramiky nanášených plazmatickým nástřikem (APS), vysokorychlostním kyslíkovým palivem (HVOF), elektrickým obloukem (AS) a nástřik plamenem (PFS); vydaný certifikačním orgánem LRQA Limited.

CERTIFIKÁT č. 2012-COV-2021-1461 osvědčující splnění podmínek ČSN EN ISO 14922-2: Žárové stříkání – Požadavky na jakost pří žárovém stříkání konstrukcí – Komplexní požadavky na jakost; vydaný certifikačním orgánem Qualiform a.s.

Akreditované zkušebny VZÚ Plzeň jsou certifikovány GE Transportation Systems na provádění materiálových zkoušek.

Společnost VZÚ Plzeň je prověřeným dodavatelem ČEZ, a.s. se způsobilostí k dodávání služeb v oblasti výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oborech mechaniky, elektrotechniky, chemie, metalografie, ekologie, dynamiky a metrologie pro ČEZ, a.s.

VZÚ Plzeň je prověřeným dodavatelem společností:  AERO Vodochody a.s., GE Aviation Czech, s.r.o., Siemens s.r.o., Czech Airlines Technics, a.s.