Organizační změna: laboratoře byly vyjmuty z ocelárny a přejmenovány na Pokusný ústav (PÚ) podřízeny Škodovým Závodům