Přejmenování společnosti na Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.