Přemístění Pokusného ústavu do budovy ředitelství Škodových Závodů.