Projekt „Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky“ (CESEN)

V roce 2012 se VZÚ Plzeň stal vedoucím partnerem jednoho z nejsložitějších výzkumných projektů ve své historii – projektu „Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky“ (CESEN) spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky (TAČR) v rámci programu Centra kompetence. Tento osmiletý projekt spojil osm průmyslových partnerů a výzkumných institucí se silným zaměřením na aplikovaný materiálový výzkum v energetickém sektoru. Společné úsilí všech partnerů vyústilo ve více než 200 inovativních výstupů, z nichž mnohé již byly komerčně využity.
V návaznosti na úspěšné výsledky ze závěrečné hodnotící zprávy projektu CESEN, bychom rádi využili této příležitosti a poděkovali průmyslovým a výzkumným partnerům za dlouhodobě vynikající spolupráci a zároveň TA ČR za její trvalou podporu včetně podpory aplikovaného výzkumu v České republice.