Projekty MŠMT

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • Program mezinárodní spolupráce INTER-EXCELLENCE – Podprogram INTER-EUREKA

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je vývoj funkčního vzorku kompozitního podvozku a jeho výpočtové, experimentální a provozní ověření.

Doba řešení

 • 01/2021 – 12/2023

Příjemce

 • SVÚM a.s.

Spolupříjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Zahraniční partneři

 • RWTH Aachen University
 • NOVACOM Verstarkte Kunststoffe GmbH
 • Sciotech Projects Ltd.
 • Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • SBB Cargo AG