Projekty TAČR

logo_tacr

Poskytovatel, program

 • Technologická agentura ČR
 • TK-Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TK04020057

Cíl projektu

 • Základním cílem projektu SpoProTG je vývoj ověřené technologie a souvisejícího softwarového nástroje, umožňující zvýšení spolehlivosti provozu a prodloužení živostnosti segmentů radiálních kluzných ložisek velkých průměrů, zajišťujících provoz turbosoustrojí.

Doba řešení

 • 01/2022 – 12/2024

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Spolupříjemci

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • ČEZ, a.s.

Poskytovatel, program

 • Technologická agentura ČR
 • TK-Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TK04020240

Cíl projektu

 • Základním cílem projektu SPT_NN je vývoj ověřené technologie hodnocení materiálových vlastností kovových konstrukčních materiálů používaných na JE využívajících výsledků small punch testů SPT a predikce pomocí neuronových sítí pro případy, kdy není možné hodnocení standardními ani miniaturizovanými technikami zkoušení.

Doba řešení

 • 01/2022 – 12/2024

Příjemce

 • Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • ČEZ, a.s.

Poskytovatel, program

 • Mezinárodní výzva M-ERA.NET2 Call 2020
 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TH75020001

Cíl projektu

 • Základním cílem projektu ADVENTURE je posílit technologii nanášení povlaků žárovým stříkáním zavedením technologie laserového texturování (LST), která je čistou, flexibilní, reprodukovatelnou, ekologickou a účinnou technologií pro přípravu podkladu.

Doba řešení

 • 06/2021 – 05/2024

Příjemce

 • Západočeská univerzita v Plzni

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Zahraniční partneři

 • Hochschule Mittweida

Poskytovatel, program

 • Mezinárodní výzva M-ERA.NET2 Call 2020
 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TH75020003

Cíl projektu

 • Strategickým cílem projektu je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost  účastníků projektu v oblasti aditivních technologií a technologií žárově stříkaných povlaků a aplikace nových výrobních procesů na vybrané komponenty.
 • Hlavním technickým cílem projektu je vývoj 3D tištěného kovového substrátu opatřeného povlakem naneseným technologií žárového nástřiku (TS) za účelem zvýšení jeho odolnosti v náročném prostředí, s predikovatelnou reakcí na dynamické a cyklické zatěžování.

Doba řešení

 • 06/2021 – 05/2024

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Spolupříjemci

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Zahraniční partneři

 • Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS
 • Politechnika Opolska

Poskytovatel, program

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • FW03010487

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj za účelem významných inovací termostatů společnosti MAHLE Behr Holýšov s.r.o., která je předním producentem termostatů pro automobilový průmysl. Řešení navrhovaného projektu umožní realizovat termostat s univerzálním využitím v automotive s důrazem na specifické požadavky elektromobility.

Doba řešení

 • 1/2021 – 12/2023

Příjemce

 • MAHLE Behr Holýšov s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • FW03010244

Cíl projektu

 • Cílem projektu je vytvoření nové generace on-line monitoringu stavu převodovky včetně automatizovaného vyhodnocení pomocí umělé inteligence a ověření funkčnosti a spolehlivost monitorovacího zařízení.

Doba řešení

 • 1/2021 – 12/2023

Příjemce

 • Wikov MGI a.s.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Univerzita Pardubice

Poskytovatel, program

 • Mezinárodní výzva M-ERA.NET2 Call 2019
 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TH71020003

Cíl projektu

 • Projekt se zabývá vývojem nové koncepce skeletu autobusu využitím vrstev z uhlíkových vláknových kompozitů a plnících pěn za účelem lokálního vyztužení celé konstrukce. Tato koncepce odlehčené konstrukce bude vhodnější a efektivnější pro autobusy s přidanou hmotou (elektrický, plynový nebo vodíkový pohon).

Doba řešení

 • 07/2020 – 12/2022

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Spolupříjemci

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Fatigue Analysis RI s.r.o.