Projekty TAČR

logo_tacr

Poskytovatel, program

 • Technologická agentura ČR
 • TK-Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TK04020057

Cíl projektu

 • Základním cílem projektu SpoProTG je vývoj ověřené technologie a souvisejícího softwarového nástroje, umožňující zvýšení spolehlivosti provozu a prodloužení živostnosti segmentů radiálních kluzných ložisek velkých průměrů, zajišťujících provoz turbosoustrojí.

Doba řešení

 • 01/2022 – 12/2024

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Spolupříjemci

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • ČEZ, a.s.

Poskytovatel, program

 • Technologická agentura ČR
 • TK-Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TK04020240

Cíl projektu

 • Základním cílem projektu SPT_NN je vývoj ověřené technologie hodnocení materiálových vlastností kovových konstrukčních materiálů používaných na JE využívajících výsledků small punch testů SPT a predikce pomocí neuronových sítí pro případy, kdy není možné hodnocení standardními ani miniaturizovanými technikami zkoušení.

Doba řešení

 • 01/2022 – 12/2024

Příjemce

 • Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • ČEZ, a.s.

Poskytovatel, program

 • Mezinárodní výzva M-ERA.NET2 Call 2020
 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TH75020001

Cíl projektu

 • Základním cílem projektu ADVENTURE je posílit technologii nanášení povlaků žárovým stříkáním zavedením technologie laserového texturování (LST), která je čistou, flexibilní, reprodukovatelnou, ekologickou a účinnou technologií pro přípravu podkladu.

Doba řešení

 • 06/2021 – 05/2024

Příjemce

 • Západočeská univerzita v Plzni

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Zahraniční partneři

 • Hochschule Mittweida

Poskytovatel, program

 • Mezinárodní výzva M-ERA.NET2 Call 2020
 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TH75020003

Cíl projektu

 • Strategickým cílem projektu je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost  účastníků projektu v oblasti aditivních technologií a technologií žárově stříkaných povlaků a aplikace nových výrobních procesů na vybrané komponenty.
 • Hlavním technickým cílem projektu je vývoj 3D tištěného kovového substrátu opatřeného povlakem naneseným technologií žárového nástřiku (TS) za účelem zvýšení jeho odolnosti v náročném prostředí, s predikovatelnou reakcí na dynamické a cyklické zatěžování.

Doba řešení

 • 06/2021 – 05/2024

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Spolupříjemci

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Zahraniční partneři

 • Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS
 • Politechnika Opolska

Poskytovatel, program

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • FW03010487

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj za účelem významných inovací termostatů společnosti MAHLE Behr Holýšov s.r.o., která je předním producentem termostatů pro automobilový průmysl. Řešení navrhovaného projektu umožní realizovat termostat s univerzálním využitím v automotive s důrazem na specifické požadavky elektromobility.

Doba řešení

 • 1/2021 – 12/2023

Příjemce

 • MAHLE Behr Holýšov s.r.o.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • FW03010244

Cíl projektu

 • Cílem projektu je vytvoření nové generace on-line monitoringu stavu převodovky včetně automatizovaného vyhodnocení pomocí umělé inteligence a ověření funkčnosti a spolehlivost monitorovacího zařízení.

Doba řešení

 • 1/2021 – 12/2023

Příjemce

 • Wikov MGI a.s.

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Univerzita Pardubice

Poskytovatel, program

 • Mezinárodní výzva M-ERA.NET2 Call 2019
 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TH71020003

Cíl projektu

 • Projekt se zabývá vývojem nové koncepce skeletu autobusu využitím vrstev z uhlíkových vláknových kompozitů a plnících pěn za účelem lokálního vyztužení celé konstrukce. Tato koncepce odlehčené konstrukce bude vhodnější a efektivnější pro autobusy s přidanou hmotou (elektrický, plynový nebo vodíkový pohon).

Doba řešení

 • 07/2020 – 12/2022

Příjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Spolupříjemci

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Fatigue Analysis RI s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ZÉTA

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

TJ04000044

Cíl projektu

 • Cílem projektu je provést systematický aplikovaný výzkum materiálových, modálních a mechanických vlastností aditivně vyráběných dílů s úpravou povrchu technologií žárových nástřiků a depozice tenkých vrstev.

Doba řešení

 • 06/2020 – 04/2022

Příjemce

 • Západočeská univerzita v Plzni

Spolupříjemci

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Innomia a.s.

Poskytovatel, program

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • FW01010017

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je prostřednictvím realizace aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje náhrada dosavadních povrchových protikorozních ochran leteckých materiálů za nové technologie, které jsou životnímu prostředí a lidskému zdraví méně škodlivé. Výstupem projektu budou ověřené technologie pro povrchové ochrany hliníkových a ocelových materiálů, které budou použity na výrobních pracovištích hlavního uchazeče a dalších účastníků projektu pro další výrobu.

Doba řešení

 • 01/2020 – 12/2022

Příjemce

 • Aircraft Industries, a.s.

Spolupříjemci

 • JIHLAVAN, a.s.
 • První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
 • SVÚM a.s.
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

FW01010427

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je optimalizovat výrobní technologii tvarově složitých dílců forem pro lisování žárovzdorných směsí na hydraulických lisech. Optimalizace je nutná za účelem zvýšení kvality dílců formy a schopnosti vyrobit tvarově složité díly s dlouhou trvanlivostí. Dílčím cílem jsou technicko-organizační opatření výroby forem za účelem snížení celkových nákladů, zvýšení výrobních kapacit forem a tím i dosažení vyšší konkurenceschopnosti na světových trzích.

Doba řešení

 • 01/2020 – 12/2022

Příjemce

 • P-D Refractories CZ a.s.

Spolupříjemci

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Národní centra kompetence

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TN01000007

Cíl projektu

 • Cílem Národního centra pro energetiku je stimulace dlouhodobé spolupráce mezi předními výzkumnými organizacemi a hlavními aplikačními subjekty na trhu v oboru energetiky. Dojde ke sdílení unikátních infrastruktur a know-how odborných týmů stávajících výzkumných center prostřednictvím řešení společných projektů aplikovaného výzkumu.

Doba řešení

 • 01/2019 – 12/2022

Příjemce

 • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – Technická univerzita Ostrava

Spolupříjemci

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 • ČEZ, a. s.
 • Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 • Doosan Škoda Power s.r.o.
 • COMTES FHT a.s.
 • ZAT a.s.
 • ŠKODA JS a.s.
 • Veolia Energie ČR, a.s.
 • Vyncke s.r.o.
 • EGC – EnerGoConsult ČB, s.r.o.
 • ČEZ Distribuce, a.s.
 • E.ON Distribuce, a.s.
 • MEgA – Měřící Energetické Aparáty, a.s. 
 • Smolo a.s.
 • ELVAC a. s.
 • ATEKO a.s.
 • ENERGON Dobříš, s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Technologická Agentura ČR, Národní centra kompetence

https://www.tacr.cz/

Kód projektu

 • TN01000026

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility silničními a kolejovými vozidly a jejich zapojení do dopravních systémů s ohledem na strategický rozvoj technické úrovně oborů, důležitých pro hospodářství České republiky, i na krátkodobé bezprostředně realizovatelné cíle v průmyslu.

Doba řešení

 • 01/2019 – 12/2022

Příjemce

 • České vysoké učení technické v Praze

Spolupříjemci

 • VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
 • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
 • TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • UNIVERZITA PARDUBICE
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
 • ŠKODA AUTO a. s.
 • TÜV SÜD Czech s.r.o.
 • VÚKV a.s.
 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • SIEMENS s.r.o.
 • Garrett Motion Czech Republic s.r.o. (EIH Czech s.r.o.)
 • BRANO a.s.
 • Advanced Engineering, s.r.o.
 • PLASMAMETAL, spol. s r.o.
 • Vision Consulting Automotive s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a. s.
 • SVOS, spol. s r.o.
 • DAKO-CZ, a.s.
 • KAR group, a.s.
 • PBS Turbo s.r.o.
 • EATON ELEKTROTECHNIKA s.r.o.
 • ZETOR TRACTORS a.s.
 • TRIBOTEC, spol. s r.o.
 • Sobriety s.r.o.
 • STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.
 • DATRON – TECHNOLOGY CZ s.r.o.
 • VarioTec s.r.o.
 • ŠKODA ELECTRIC a.s.