První pilotní projekt s inspekčním dronem Elios 2 za námi

V nedávné době jsme obdrželi dron pro inspekce ve stísněných prostorech Elios 2 od společnosti Flyability, s kterým bude VZÚ Plzeň nabízet novou službu. Jedná se o vizuální inspekce technologií a stavebních struktur za pomoci leteckého dronu, který je speciálně konstruován pro vnitřní prostředí. S dronem tak bude možné kontrolovat těžko přístupná místa, jako jsou na příklad jeřábové dráhy, závěsy potrubí, nebo třeba ocelové konstrukce a jejich šroubové nebo svarové spoje. Dokonce bude možné provádět i průlety uvnitř dostatečně velkých potrubí a ověřovat tak jejich integritu zevnitř. Součástí kamerové výbavy je také termální obraz, který umožní zachytit například úniky médií z potrubních tras, nebo místo, kde dochází k ohřevu z jiného důvodu. Takto provedená vizuální inspekce pak bude předložena materiálovým specialistům ve společnosti, kteří budou schopni říct, jaký defekt dle jistých ukazatelů hrozí, případně již nastal a budou schopni doporučit nápravná opatření.

 

Kombinace těchto aktivit v podstatě přináší na českém trhu zcela unikátní službu, kterou VZÚ využije i pro interní potřeby. Konkrétně se chystají pilotní projekty na halách Dynamické zkušebny a Žárových nástřiků. V blízké době budeme mít k dispozici dron třetí generace z řady Elios, která nám nahradí dron Elios 2. Tento dron má vedle všech funkcionalit druhé generace ještě jeden zásadní aspekt a tím je lidar na palubě. Fakticky to znamená, že Elios 3 bude schopen laserově skenovat své okolí a v podstatě tak provádět mapping dané oblasti. S výhodou pak bude možné systém využít například v těžko dostupných místech pod parní turbínou pro lokalizaci potrubních tras a instrumentace pro účely servisování stroje. Pokud se budeme bavit o oblastech mimo energetiku, dron najde uplatnění například při kontrole výškových staveb, důlních šachet, kanalizace, průzkumu jeskyní atp.

 

Společným jmenovatelem obou dronů je zejména snížení času potřebného pro provedení vizuální inspekce, její zlevnění z důvodu vyloučení potřeby zřizovat přístupovou cestu a v neposlední řadě pak zvýšení bezpečnosti, protože každou potencionálně nebezpečnou inspekci provádí robot.

Promo video ke zhlédnutí zde: LinkedIn