Renovace povrchu na vodní elektrárně Kamýk

V nedávné době provedla naše společnost VZÚ Plzeň na vodní elektrárně Kamýk kompletní renovaci povrchu nástavce savky, jenž byl značně poškozen korozí a mnohaletým působením eroze pevnými částicemi obsažených v říční vodě. Na základě dlouholetých zkušeností navrhlo Centrum povrchových úprav složení žárově stříkaného multivrstvého povlaku. Na povrchu tohoto povlaku byl dále aplikován tzv. sealer, který vytvořený žárový nástřik navíc utěsnil proti jakémukoliv průniku říční vody k podkladovému materiálu.

Takto námi navržená povrchová ochrana bude jistě odolávat působení agresivního prostředí po celou dobu životnosti samotné savky.