Rozšíření kapacit v oblasti plazmových nástřiků

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň řeší projekt s názvem „Rozšíření vývojových kapacit v oblasti plazmových nástřiků“ z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Potenciál.

 

Cílem projektu je pořízení speciální nástřikové kabiny s plazmovou technologií včetně tryskače za účelem vytvoření pracoviště pro výzkum a vývoj „state of the art“ plazmových nástřiků. Výsledky výzkumných a vývojových aktivit budou v budoucnu komercializovány zejména u zákazníků z energetického a leteckého průmyslu a výrobců dopravní techniky. Na tento projekt je poskytována podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0008673

Seznam majetku pořízeného z dotace a seznam zkoušek, které lze provést na tomto zařízení pro jiné subjekty za tržních podmínek.

Seznam majetku:

  • Nástřiková kabina s technologií „nástřik elektrickým obloukem“
  • Nástřiková kabina s technologií „plasmatický nástřik“
  • Tryskací komora pro úpravu povrchu před žárovým nástřikem

Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Zkoušky:

Nabízíme vývoj technologických postupů pro plazmové nástřiky vč. jejich experimentálního ověření.