Rozšíření služeb výpočtového oddělení Aplikovaná mechanika

Výpočtové oddělení Aplikovaná mechanika významně rozšířilo počty licencí ANSYS® Mechanical™ a ANSYS® Fluent®.

Dlouhodobě vnímáme rostoucí trend ve využívání digitalizace a počítačových simulací napříč průmyslovými sektory. VZÚ Plzeň na tento trend reaguje kontinuálním rozšiřováním a zkvalitňováním služeb výpočtového oddělení Aplikovaná mechanika, které aktuálně významně rozšířilo počty licencí ANSYS® Mechanical™ a ANSYS® Fluent® a nyní tak nabízí mnohem komplexnější možnosti výpočtů FEM, CFD i jejich kombinací. Kolegové z oddělení Aplikované mechaniky jsou připraveni Vám pomoci s řešením výpočtů a zodpovědět veškeré Vaše související dotazy.

Stránky oddělení Aplikovaná mechanika.