VZÚ Plzeň Služby Zkušebna metalografie

Zkušebna metalografie

Služby

 • Posuzování zbytkové životnosti konstrukcí a zařízení
 • Komplexní rozbory výrobních a provozních poruch
 • Stanovení makrostruktury a mikrostruktury materiálu
 • Nedestruktivní testování materiálů a konstrukcí
 • Kontrola svarových spojů
 • NDT metody posuzování degradace materiálů
 • Chemické rozbory kovů, slitin a ostatních anorganických materiálů
 • Chemické rozbory ropných a jiných organických látek
 • Určení charakteristiky kapalin (bod vzplanutí, bod hoření, spalné teplo, výhřevnost)

Technické vybavení

 • Přípravna vzorků od firmy Struers Dánsko
 • Elektrolytická leštička pro NDT od firmy Struers, Dánsko
 • Mikroskop Nikon Epiphot 300 Japonsko se systémem obrazové analýzy Image Pro
 • Optický mikroskop Olympus PMG 3, Japonsko
 • Videomikroskop Viper, USA
 • Elektronový řádkovací mikroskop JEOL JSM 6490 LV, Japonsko
 • Elektronový transmisní mikroskop JEOL JEM 1200 EX, Japonsko
 • Elektrolytické pipety Movipol pro nedestruktivní zkoušky od firmy Struers, Dánsko
 • Přenosné mikroskopy PRIOR a STRUERS PSM 2, Dánsko
 • Mikrotvrdoměr LECO DM-AMH 55
 • Optický emisní spektrometr Q4 TASMAN, Německo
 • Atomový absorpční spektrometr GBC 932 AA, Austrálie
 • Infračervený spektrometr FTIR, NICOLET 380, Thermo ELECTRON Corp., USA
 • Spektrofotometr PU 8755/00, Anglie

Reference

Rok Název projektu Zákazník
2017

Chemické analýzy

CZECH PRECISION FORGE a.s.
2017

Chemické analýzy

PILSEN STEEL s.r.o.
2017

Chemické analýzy

ŠKODA JS a.s.
2017

Chemické analýzy

BRUSH SEM s.r.o.
2017

Chemické analýzy

Doosan Škoda Power s.r.o.
2017

Expresní analýza vzorků OES

Schmelzer s.r.o.
2017

Analýzy olejů

Wikov Gear s.r.o.
2017

Analýzy nečistot plastových výlisků

Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o.
2017

Měření a NDT zkoušky na turbosoustrojí 125 MW, Kuba, Havana

LUMAS Plzeň s.r.o.
2017

NDT kontrola mikrostruktury zápustkových výkovků

SMB SA

Chcete více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

RNDr. Josef Kasl, CSc.
+420 371 430 760
+420 737 237 991
kasl@vzuplzen.cz
Ing. Vladimír Janoušek
chemické zkoušky
+420 371 430 751
+420 731 131 728
janousek@vzuplzen.cz

Kontaktujte nás

VZÚ Plzeň
© VZÚ Plzeň 2019
Created by Beneš & Michl