VZÚ Plzeň Služby Zkušebna metalografie

Zkušebna metalografie

Služby

 • Posuzování zbytkové životnosti konstrukcí a zařízení
 • Komplexní rozbory výrobních a provozních poruch
 • Stanovení makrostruktury a mikrostruktury materiálu
 • Nedestruktivní testování materiálů a konstrukcí
 • Kontrola svarových spojů
 • NDT metody posuzování degradace materiálů
 • Chemické rozbory kovů, slitin a ostatních anorganických materiálů
 • Chemické rozbory ropných a jiných organických látek
 • Určení charakteristiky kapalin (bod vzplanutí, bod hoření, spalné teplo, výhřevnost)

Technické vybavení

 • Přípravna vzorků od firmy Struers Dánsko
 • Elektrolytická leštička pro NDT od firmy Struers, Dánsko
 • Mikroskop Nikon Epiphot 300 Japonsko se systémem obrazové analýzy Image Pro
 • Optický mikroskop Olympus PMG 3, Japonsko
 • Videomikroskop Viper, USA
 • Elektronový řádkovací mikroskop JEOL JSM 6490 LV, Japonsko
 • Elektronový transmisní mikroskop JEOL JEM 1200 EX, Japonsko
 • Elektrolytické pipety Movipol pro nedestruktivní zkoušky od firmy Struers, Dánsko
 • Přenosné mikroskopy PRIOR a STRUERS PSM 2, Dánsko
 • Mikrotvrdoměr LECO DM-AMH 55
 • Optický emisní spektrometr Q4 TASMAN, Německo
 • Atomový absorpční spektrometr GBC 932 AA, Austrálie
 • Infračervený spektrometr FTIR, NICOLET 380, Thermo ELECTRON Corp., USA
 • Spektrofotometr PU 8755/00, Anglie

Reference

Rok Název projektu Zákazník
2018

Nedestruktivní zkoušky VT a ST rotorů na turbosoustrojí CTE-Este Havana, CTE-Mariel, CTE-Rente, Kuba

LUMAS Plzeň s.r.o.
2018

Metalografické zkoušky; NDT hodnocení stupně degradace mikrostruktury komponent energetických zařízení

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov
2018

Metalografické zkoušky; materiálové expertízy

CZECH PRECISION FORGE a.s.
2018

Metalografické zkoušky

PILSEN STEEL s.r.o.
2018

Metalografické zkoušky; řešení problematiky důlkové koroze na komponentech parních turbín

ČEZ, a.s.
2018

Diagnostická inspekce části turbiny 71,4 MW v Yanbu, Saudská Arábie

Babcock Borsig Service Arabia Ltd.
2018

Diagnostická kontrola kotle Ak-2-No.3 Al-Khobar, Saudská Arábie

Babcock Borsig Service Arabia Ltd.
2018

Metalografické a NDT zkoušky na komponentech turbín; materiálové expertízy

Doosan Škoda Power s.r.o.

Chcete více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. David Aišman, Ph.D.
+420 371 430 750
+420 733 148 399
aisman@vzuplzen.cz
Ing. Vladimír Janoušek
chemické zkoušky
+420 371 430 751
+420 731 131 728
janousek@vzuplzen.cz

Kontaktujte nás

VZÚ Plzeň
© VZÚ Plzeň 2019
Created by Beneš & Michl