VZÚ Plzeň O firmě Systém kvality

Systém kvality

VZÚ Plzeň vlastní několik certifikátů a osvědčení dokladujících splnění požadavků norem na systém managementu kvality. Již od roku 1993 jsou vybrané laboratoře v naší společnosti akreditovány Českým institutem pro akreditaci. V současné době jsou všechny laboratoře akreditovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Dalším osvědčením je certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Akreditovaný a certifikovaný systém managementu kvality ve VZÚ Plzeň zajišťuje vysokou a stálou kvalitu všech našich poskytovaných služeb, a proto věříme, že se s jeho pomocí staneme Vaším vyhledávaným partnerem.

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI a PŘÍLOHA OSVĚDČENÍ - Zkušební laboratoře akreditované ČIA č. 1047 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 ke zkouškám v oblasti chemického, metalografického a mechanického zkoušení materiálů, dynamické pevnosti, hluku a vibrací.

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI a PŘÍLOHA OSVĚDČENÍ - Kalibrační laboratoř akreditovaná ČIA č. 2246 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 ke kalibracím měřidel pro měření geometrických veličin (délky, drsnosti povrchu a rovinného úhlu), kalibracím měřidel pro měření síly, mechanického pohybu, vibrací a kalibracím momentů.

CERTIFIKÁT č. 1370-12-04 osvědčující splnění podmínek ČSN EN ISO 9001:2009 pro systém managementu kvality, platný pro výzkum, vývoj a technické poradenství v oblasti strojírenství, energetiky, hutnictví, materiálů a technologií, vydaný certifikačním orgánem CERT-ACO, s.r.o.

Na základě Inspekčního certifikátu vydaného TÜV NORD Czech, s.r.o. splňuje VZÚ Plzeň předpoklady pro činnosti ověřování zvláštních procesů a ověřování výroby tlakových zařízení dle vyhlášky č. 309/2005 Sb. a nařízení vlády č. 26/2003 Sb. jako spolupracují zkušebna Autorizované osoby č. 248 a Notifikované osoby č. 1221.

Akreditované zkušebny VZÚ Plzeň jsou certifikovány GE Transportation Systems na provádění materiálových zkoušek.

Společnost VZÚ Plzeň je prověřeným dodavatelem ČEZ, a.s. se způsobilostí k dodávání služeb v oblasti výzkumu, vývoje a zkušebnictví v oborech mechaniky, elektrotechniky, chemie, metalografie, ekologie, dynamiky a metrologie pro ČEZ, a.s.

VZÚ Plzeň je prověřeným dodavatelem AERO Vodochody a.s. pro dodávky do leteckého průmyslu.

 

VZÚ Plzeň
© VZÚ Plzeň 2019
Created by Beneš & Michl