Účast VZÚ Plzeň na celostátním aktivu galvanizérů v Jihlavě

VZÚ Plzeň na 53. celostátním aktivu galvanizérů v Jihlavě.

Společnost VZÚ Plzeň se prostřednictvím Centra Povrchových úprav presentovala na 53. celostátním aktivu galvanizérů v Jihlavě ve dnech 4. a 5. února 2020. Součástí akce byla jak expozice jednotlivých společností, které se zabývající povrchovými úpravami, tak široká škála prezentací významných galvanizérů v České republice orámovaná zajímavými diskuzními příspěvky na témata koroze, povrchové úpravy, povrchové úpravy vod a mnohé další.