Výroční zpráva VZÚ 2021

Navzdory obtížím spojených s dopadem pandemie COVID19 a výrazným globálním změnám, kterými si prochází průmysl i energetika, byl rok 2021 pro naši společnost jedním z nejúspěšnějších v její novodobé historii.

V průběhu roku 2021 se nám podařilo dosáhnout 60% růstu tržeb, získali jsme 98 nových zákazníků a výrazně jsme posílili náš tým o 24 nových kolegů. Úspěšně jsme zkolaudovali nové pracoviště centra povrchových úprav a rozšířili jsme naše kapacity odboru žárového nástřiku o nejnovější technologii  tzv. Studeného nástřiku – Cold Spray. Velkou radost jsme měli z více než 90% úspěšnosti podaných projektů s výraznou převahou v oblasti mezinárodní spolupráce. Děkujeme za důvěru a spolehlivost naším obchodním a výzkumným partnerům, bez kterých bychom v podobném tempu neměli šanci pokračovat.

Výročí zpráva VZÚ za rok 2021 je zde k nahlédnutí.

Můžete nás sledovat také na LinkedInu a nic Vám neuteče.