Výstavba nové haly dynamické zkušebny – 1. etapa zaměřena na zkoušky dopravních prostředků