Vytvoření Teoretického oddělení v Praze (aplikovaná mechanika, inženýrské výpočtové metody)