Vznik nového moderního pracoviště žárových nástřiků