VZÚ Plzeň rozšířila své oprávnění pro dodávky služeb pro ČEZ a.s.

Naše společnost VZÚ Plzeň rozšířila v březnu 2023 své oprávnění pro dodávky služeb pro ČEZ a.s., divize Jaderná Energetika (JE), o renovace a provovýrobu v oblasti povrchových úprav strojních komponent vyhrazených technických zařízení JE pomocí technologií žárového nástřiku.

V rámci náročného kvalifikačního procesu, jsme nejprve obhájili certifikaci dle ČSN EN ISO 14922 „Požadavky na kvalitu pro výrobce žárově stříkaných povlaků“ pro rozsah činnosti se zaměření na JE, jejíž získání je jednou z nutných podmínek pro zahájení kvalifikace dodavatele žárově stříkaných povlaků pro provozovatele jaderných elektráren v ČR.

V souvislosti s požadavky kladenými na dodavatele ČEZ a.s., divize JE, a potřebou jejich začleněním do interních předpisů pro žárové stříkání, dostala společnost VZÚ Plzeň vhodnou příležitost ke zkvalitnění výrobních procesů, a to především v oblasti kontrol přídavných materiálů, řízení operačních kontrol v rámci výroby a interních požadavků na kvalifikaci personálu. V současné době pracoviště žárových nástřiků disponuje pracovníky, kteří jsou držiteli jak certifikátu ETSS (evropský specialista zodpovědný za dozor nad prováděním žárového stříkání), tak i ETS (evropský praktik pro žárové stříkání) udělovaných českou svářečskou společnosti ANB autorizované u EWF (European Welding Federation).