Založení Fyzikálního výzkumu v Praze (Strukturní analýza)