Získaný patent „Způsob výroby komponenty s povrchovým povlakem“

Jedním z výsledků dlouhodobé spolupráce s partnery z RTI ZČU (Ivana Zetková, Miroslav Zetek a Miloslav Kepka) je získaný patent s názvem „Způsob výroby komponenty s povrchovým povlakem“ (č. spisu PV 2021-388), který chrání postup umožňující nanášení ochranného povlaku žárovým nástřikem na povrch 3D tištěného substrátu bez nutnosti zařazení mezioperace úpravy povrchu tryskáním.

Odstranění tryskání nejen že snižuje náklady na výrobu povlakované 3D tištěné součásti, ale také odstraňuje možnost vzniku vad vlivem nežádoucích korundových vměstků a v neposlední řadě snižuje ekologickou zátěž, spojenou s prašným procesem tryskání a nutností likvidace požitého tryskacího média.

Patent vznikl v rámci řešení projektu M-Era.Net DePriSS, díky finanční podpoře TA ČR.