Development and subsequent test operation of a patented software system for monitoring the residual fatigue life of low pressure turbine blade of nuclear power plant.

Výpočtové hodnocení kritičnosti korozních důlků na lopatkách parních turbín.