Hodnocení životnosti (Posouzení stavu)

Věnujeme se hodnocení technologií, konstrukcí a stavebních struktur v těžko dostupných místech, kde provádíme vizuální inspekce leteckým dronem.

  • Hodnocení stavu turbogenerátorů a příslušenství
  • Konzultace v oblasti turbogenerátorů, jeho údržby a provozu
  • Vizuální inspekce pomocí leteckého dronu
  • Anomaly detector
  • Predictive maitenance
  • Aplikace pokročilých modelů neuronových sítí
  • Vytvořili jsme metodu hodnocení stavu turbogenerátorů na elektrárenských výrobních blocích. Tato metoda nám umožňuje zhodnotit všechny zaznamenávané provozní parametry a dílčí zprávy a protokoly. Jsme schopni posoudit stav jednotlivých logických celků a doporučit opatření tak, aby byl provoz stroje efektivní. Jsme schopni konzultovat nastalé situace a doporučit vhodné kroky pro bezproblémový provoz.
  • Věnujeme se hodnocení technologií, konstrukcí a stavebních struktur v těžko dostupných místech, kde provádíme vizuální inspekce leteckým dronem. Naší specializací jsou především stísněné prostory a obecně indoorové prostředí.
• Inspekční dron Elios 3 • Matlab / Python • Akustická kamera SoundCam • Vibrační kamera Iris • Termovizní kamera • Laserový skener ve formě LiDaru na palubě leteckého dronu

Nedávné reference výpočtových prací a simulací