Tepelné zpracování

Naším cílem jsou komplexní služby v oblasti tepelného zpracování, včetně poradenství a volby vhodného materiálu.  

 • Nitridace v plynu
 • Cementace v prášku
 • Zušlechťování, kalení a popouštění
 • Vybrané druhy žíhání
 • Produktový list
Vakuová popouštěcí pec s podtlakovou nitridací od firmy B.M.I. – TYP: B54RN Zařízení typu B 54RN je určeno pro tepelné zpracování:
 • Podtlaková nitridace
 • Žíhání v ochranné atmosféře N2
 • Popouštění v ochranné atmosféře N2
Technické údaje:
 • Výška: 600 mm
 • Šířka: 600 mm
 • Délka: 900 mm
 • Hmotnost vsázky: 600 kg
 • Plyny: NH3, N2O, CO2, N2
 • Pracovní teplota: 200-750 °C
Newsletter Nitridační pece s maximální hmotností nitridovaných dílů 150 kg: 
 • pec KOP Ø 500 mm, výška 500 mm
 • pec Silitka 420 mm x 420 mm x 600 mm
 • pec Ripoche 260 mm x 260 mm x 600 mm
 •  Zařízení pro zušlechťování, kalení, žíhání (max. hm. kalených dílů 15 kg, max. hm. žíhaných dílů 30 kg, max. velikost cementační nádoby 400 mm x 160 mm x 220 mm):
Laboratorní pece:
 • LM212.11 – 80 mm x 150 mm x 290 mm
 • Pec MP30 – 260 mm x 260 mm x 250 mm
 • Pec Mufle – 300 mm x 300 mm x  600 mm

Pracovníci odboru Tepelné zpracování jsou v každodenním kontaktu se zákazníkem, menší zakázky na kalení jsou zpracovány do druhého dne, zakázky na nitridaci a cementaci do jednoho týdne.  Zároveň zastávají poradenskou činnost, která se zejména týká řešení vhodnosti materiálu a konstrukčního provedení zpracovávaných dílů.

Odbor Tepelné zpracování spolupracuje s ostatními odbory společnosti. Jde např. o zjištění materiálových charakteristik, mechanických zkoušek, hodnocení lomů, chemické složení materiálů, validace procesů.

Odbor Tepelné zpracování je schopen pomoci zákazníkům i formou vypsání dlouholetého a krátkodobého projektu na dotační bázi. Takovéto projekty jsou například vhodné pro zajišťování nových a inovativních řešení.