VZÚ Plzeň Služby Zkušebnictví

Zkušebnictví

V rámci služby zkušebnictví poskytujeme našim klientům široké spektrum mechanických zkoušek specifikující se na kovové či jiné materiály.

Cílem je stanovit nebo ověřit jejich parametry a vlastnosti. K testům využíváme chemické rozbory jejich složení a metalografické určení makrostruktury a mikrostruktury materiálů.

Zkušební laboratoře jsou akreditované ČIA č. 1047 dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 ke zkouškám v oblasti chemického, metalografického a mechanického zkoušení materiálů, dynamické pevnosti, hluku a vibrací.

Služby

  • Zkoušky pevnosti a únavové životnosti konstrukcí a jejich částí při simulaci reálného provozního zatížení.
  • Tenzometrická měření namáhání konstrukcí a strojů v provozních podmínkách.
  • Měření hluku a vibrací za účelem identifikace jejich zdrojů.
  • Návrhy opatření k snížení hluku a vibrací.
  • Vibrodiagnostika strojních zařízení a provozní vyvažování rotačních strojů.
VZÚ Plzeň
© VZÚ Plzeň 2019
Created by Beneš & Michl