Kvalita a akreditované laboratoře

V současné době jsou všechny laboratoře akreditovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Dalším osvědčením je certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2015.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Akreditované zkoušky a měření

Na trhu od roku 1907

Inovativní řešení žárových nástřiků

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škoda. Naše společnost se zaměřuje na sektory energetiky, výroby dopravních prostředků a poskytování unikátních průmyslových služeb.

Aktuality

Z firmy

15. ročník konference v Srní

  Letošní ročník energetické konference „Zvyšování životnosti energetických zařízení v elektrárnách“, proběhl poprvé ve své patnáctileté historii bez společného setkání v šumavském Srní. Ještě na konci léta

Detail novinky