Výzkumný a zkušební ústav Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škoda. Zaměřujeme se na sektor energetiky, výroby dopravních prostředků a poskytování unikátních průmyslových služeb.

Nová technologie v oblasti žárových nástřiků

Pracoviště žárových nástřiků s novými technologiemi.

Žárové nástřiky

Aplikovaná mechanika

Naši odborníci z odboru Aplikovaná mechanika řeší složité výpočty pro široké spektrum zákazníků.

Aplikovaná mechanika

Aktuality

Rozšíření služeb výpočtového oddělení Aplikovaná mechanika

Výpočtové oddělení Aplikovaná mechanika významně rozšířilo počty licencí ANSYS® Mechanical™ a ANSYS® Fluent®.

Konference v Srní 2020

Také v letošním roce bude společnost VZÚ Plzeň pořádat již tradiční konferenci v Srní .

Rozšíření služeb chemické laboratoře VZÚ Plzeň

Chemické analýzy hlinikových slitin.

VZÚ Plzeň
© VZÚ Plzeň 2020
Created by Beneš & Michl