Kvalita a akreditované laboratoře

V současné době jsou všechny laboratoře akreditovány podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Dalším osvědčením je certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2015.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň

Akreditované zkoušky a měření

Na trhu od roku 1907

Inovativní řešení žárových nástřiků

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škoda. Naše společnost se zaměřuje na sektory energetiky, výroby dopravních prostředků a poskytování unikátních průmyslových služeb.

Aktuality

Z firmy

Napsali o nás

Hospodářské noviny publikovaly článek o našem oddělení Dynamická zkušebna  – “Bez reálného produktu nedává aplikovaný výzkum smyls”, který je možno si stáhnout na stránkách: Hospodářské noviny

Detail novinky