Výzkumný a zkušební ústav Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň navazuje na více než stoletou tradici výzkumu, vývoje a inovací strojírenského podniku Škoda. Zaměřujeme se na sektor energetiky, výroby dopravních prostředků a poskytování unikátních průmyslových služeb.

Nová technologie v oblasti žárových nástřiků

Pracoviště žárových nástřiků s novými technologiemi.

Žárové nástřiky

Aplikovaná mechanika

Naši odborníci z odboru Aplikovaná mechanika řeší složité výpočty pro široké spektrum zákazníků.

Aplikovaná mechanika

Aktuality

Industry Open 2019

VZÚ Plzeň se účastní festivalu industriální kultury, konaném 14. - 16. června.

Revoluční technologie měření hluku a vibrací

Od léta 2019 budeme nabízet ojedinělé metody pro měření hluku a vibrací. Analýza hluku akustickou kamerou Analýza vibrací vysokorychlostní kamerou

Konference v Srní 2019

Také v letošním roce bude společnost VZÚ Plzeň pořádat již tradiční konferenci v Srní .

VZÚ Plzeň
© VZÚ Plzeň 2019
Created by Beneš & Michl