Žárové nástřiky

Zajišťujeme výzkum a vývoj v oblasti žárových nástřiků včetně zakázkové výroby a případných renovací součástí. Naše služby zahrnují nejen výzkum a vývoj aplikací přímo v návaznosti na požadavky zákazníka, ale i komerční výrobu, což nám umožňuje maximální využití našich zkušeností v oblasti žárových nástřiků.

 • Aplikace funkčních povlaků metodami žárových nástřiků (plazmatický nástřik (APS), vysokorychlostní nástřik (HP/HVOF), nástřik elektrickým obloukem (TWAS), nástřik plamenem (FS)).
 • Funkční žárově stříkané povlaky odolné proti abrazivnímu a erozivnímu opotřebení, vysokým teplotám, korozi, otěruvzdorné povlaky atd. na bázi kovů, slitin, vysoce legovaných slitin, kovo-keramických povlaků (cermetů) a keramiky. Používáme široké spektrum komerčně dostupných materiálů, ale v případě zájmu jsme schopni pomoci i při vývoji materiálů nových.
 • Žárový nástřik jsme schopni provádět na součástech o max. délce 6000 mm, max. průtočném průměru 1400 mm a max. hmotnosti 6000 kg.
 • Možnost zajištění finálního broušení.
 • Poskytujeme komplexní dodávky dílů s žárovým nástřikem od výkovku po finální produkt.
 • Technická a R&D podpora ze strany Laboratoře Povrchových úprav pro ověření a hodnocení kvalitativních znaků a tribologických vlastností materiálů a povlaků (testování abrazivní, erozivní a adhezivní odolnosti materiálů, korozní testy aj.)
 • Produktový list

 • Zařízení pro nástřik elektrickým obloukem Smart-ARC od firmy Oerlikon Metco a Model 9000 od firmy TAFA Incorporated.
 • Zařízení pro vysokorychlostní nástřik HP/HVOF WokaJet od firmy Oerlikon Metco a JP 5220 od firmy TAFA Incorporated.
 • Zařízení pro nástřik plamenem 6P-II od firmy GTV a Oerlikon Metco.
 • Zařízení pro nástřik plazmatem Sinplex Pro a F4 od firmy Oerlikon Metco.
 • Zařízení pro studenou kinetizaci, tzv. Cold Spray Impact Gun 6/11 EvoCSII od firmy Impact Innovations.
 • Zařízení pro určování:
  • adhezivní odolnosti podle ASTM C633 (měření přilnavosti povrchů)
  • odolnosti proti abrazivnímu opotřebení podle ASTM G-65 (Dry Sand/Rubber Wheel test) 
  • odolnosti proti lineárnímu kluznému opotřebení podle ASTM G-133 od firmy CETR UMT
  • odolnosti proti erozi pevnými částicemi

Pracovníci odboru Žárových nástřiků poskytují zákazníkům komplexní služby v oboru povrchových ochran. Zákazníci tak mohou přicházet s běžnými poptávkami na již opakované či prověřené metody nástřiku a jejich aplikace, či naopak s dotazy na řešení problémů zcela nových.

Spolupráce se zákazníky tak běžně probíhá na dlouhodbé bázi. Cílem této spolupráce je přinášet zákazníkům nová řešení pro jejich problém ať už z hlediska životnosti dílu, otěruvzdornosti, korozní odolnosti, elektrické nevodivosti, tepelné izolace či jiných povrchových vlastností. Spolupráce se zákazníkem tak může probíhat prostřednictvím vzájemných výzkumných projektů nebo na běžné zakázkové bázi, která je více či méně opakovatelná.

V neposlední řadě je odbor Žárových nástřiků schopen pomoci zákazníkům formou vypsání dlouholetého projektu na dotační bázi. Takovéto projekty jsou nejvíce vhodné pro zajišťování nových a inovativních řešení. 

 • Náhrada tvrdého chromování
 • Ochrana proti opotřebení
 • Ochrana proti korozi a vysokoteplotní korozi
 • Ochrana proti abrazi, erozi a kavitaci
 • Termální bariéry
 • Kluzné povrchy
 • Elektroizolační povrchy
 • Doplnění materiálu při renovacích součástí