Dynamická zkušebna

Dynamická zkušebna je zaměřena na akreditované testování pevnosti a únavové životnosti konstrukcí dopravních prostředků, lokomotiv, vagónů, tramvají, vozidel metra, autobusů, automobilů i konstrukčních částí jiných strojních zařízení a generátorů elektrické energie. 

  • Laboratoř provádí zkoušky na kompletních výrobcích, zejména železničních vozidlech s cílem zjistit jejich odolnost proti únavě, seismickému namáhání a provozním vibracím a nárazům.
  • Laboratoř ve svých experimentálních výzkumných činnostech zkoumá únavové vlastnosti materiálů a konstrukčních částí v podmínkách simulovaných reálných provozních prostředí.
  • Kromě toho laboratoř provádí tenzometrická měření napětí v provozních podmínkách, měření technologických a zbytkových napětí a výpočetní predikci provozní únavové životnosti.
  • Laboratoř získala osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci na základě posouzení splnění akreditačních kritérií v souladu s normou EN 17025. V rámci tohoto osvědčení o akreditaci je laboratoř kvalifikována pro objektivní a nezávislé testování 9 testovacích postupů.
  • Produktový list
  • Dynamická zkušebna má vytvořen pevný obchodní svazek i s jedním z největších výrobců kolejových vozidel v Austrálii, pro který zabezpečuje zejména zkoušky rámů podvozků i dalších částí kolejových vozidel.
  • Podobně úzkým obchodním vztahem disponuje i s dalšími významnými českými i zahraničními výrobci, např. ŠKODA TRANSPORTATION, VÚKV, Wabec, Tatravagónka Poprad, Greenbrier, PESA, Kolowag AD, Bombardier Transportation, Siemens a další.
  • Klíčovou infrastrukturu Dynamické zkušebny tvoří elektrohydraulický zatěžovací systém umožňující mnoho kanálové statické i dynamické zatěžování celých výrobků, částí konstrukcí i materiálových vzorků s cílem predikce jejich provozní životnosti či experimentálního ověření jejich únavové pevnosti. Zatěžovací systém je vybaven nejmodernějším sofistikovaným řídícím systémem pro přesné simulace provozních i výjimečných sil a je doplněn mohutným měřícím systémem.
  • Technické vybavení pracoviště je špičkové, to nejlepší, které je v současné době v této oblasti na trhu. Spolu s experty, odborníky a dokonale vyškolenými zkušenými pracovníky tvoří jedinečné experimentální pracoviště vysoké profesionální erudice. 

Stěžejní akreditovanou metodou Dynamické zkušebny jsou pevnostní zkoušky podvozků a jejich komponent podle evropských norem a nařízení EK. Další akreditované činnosti souvisí s vibračními testy elektrických přístrojů hnacích vozidel a dále se seismickými zkouškami zařízení jaderných elektráren simulací jejich funkce při probíhajícím zemětřesení. Důležitou aktivitou Dynamické zkušebny je také měření zbytkového napětí konstrukčních dílů metodou Ring Core nebo odvrtáním otvoru. Všechny normativní předpisy a nařízení akreditovaných aktivit Dynamické zkušebny jsou uvedeny v příloze osvědčení o akreditaci. Jeho součástí jsou i akreditované kalibrační služby v oblasti sil a silových řetězců.