VZÚ Plzeň Služby Dynamická zkušebna

Dynamická zkušebna

Cílem dynamické zkušebny je prověřit materiál z hlediska jeho schopnosti odolávat dynamickému namáhání. Jsme připraveni komplexně odhalit nedokonalosti ve výrobní technologii a navrhnout případné řešení.

Služby

 • Zkoušky pevnosti a únavové životnosti konstrukcí a jejich částí při simulaci reálného provozního zatížení pomocí elektrohydraulických zatěžovacích systémů (včetně simulace odezvy na provozní zatížení)
 • Únavové zkoušky konstrukčních materiálů v rozsahu teplot do 1000 °C
 • Zkoušky seismické odolnosti a otřesuvzdornosti
 • Pádové zkoušky výrobků do hmotnosti 15 t
 • Laboratorní tenzometrická měření jednoosého i víceosého namáhání
 • Tenzometrická měření namáhání konstrukcí a strojů v provozních podmínkách
 • Výpočtová predikce provozní únavové životnosti
 • Měření technologických a zbytkových napětí

Technické vybavení

 • 24 kanálový plně digitální řídicí systém IST Labtronic 8800 s modulem RS TWR k přesné reprodukci naměřených signálů z reálného provozu
 • Sada servoválců od 7 kN do 630 kN s pracovními zdvihy 20 až 250 mm
 • Upínací pole 11,5 x 14,5 m s univerzálním stavebnicovým upínacím systémem Schenck 4000
 • Dva odpružené bloky 4 x 4 a 4 x 8 m, upínací plocha 5 x 10 m
 • Dva vibrační stoly - vertikální stůl 1200 x 1600 mm, nosnost 3000 kg, max. zdvih 100 mm, max. zrychlení 6 g, horizontální stůl 1400 x 2500 mm, nosnost 3000 kg, max. zdvih 250 mm, max. zrychlení 8 g
 • Únavové zatěžovací stroje
 • Statické a dynamické měřicí ústředny s automatickým zpracováním dat, HBM, Německo

Fotografie z praxe

Reference

Rok Název projektu Zákazník
2018

Statické a únavové zkoušky rámů podvozků a dalších komponent kolejových vozidel pro zahraniční i tuzemské konečné zákazníky; zkoušky brzdičů

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
2018

Statické a únavové zkoušky rámů podvozků a dalších komponent kolejových vozidel pro zahraniční i tuzemské konečné zákazníky; zkoušky spřáhel

VÚKV a.s.
2018

Statické a dynamické zkoušky rámů podvozků kolejových vozidel

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA
2018

Statické a dynamické zkoušky rámů a rámů podvozků lokomotiv

UGL Rail Services Ltd.
2018

Určování zbytkového napětí na rotorech

PILSEN STEEL s.r.o.
2018

Vibrační zkoušky elektrických komponent trolejbusů (kontejnery, měniče, tlumivky, deflektory atd.); tenzometrická měření namáhání částí konstrukcí trolejbusů

ŠKODA ELECTRIC a.s.
2018

Dynamické zkoušky automobilových ramen

Magna Cartech spol. s r.o.

Chcete více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Jan Chvojan
+420 371 430 710
chvojan@vzuplzen.cz

Ing. Jaroslav Václavík
+420 371 430 721
vaclavik@vzuplzen.cz

Kontaktujte nás

VZÚ Plzeň
© VZÚ Plzeň 2019
Created by Beneš & Michl