Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř pro geometrické veličiny má dlouholetou tradici jako hlavní kontrolní a měrové středisko etalonů a speciálních měření v závodu ŠKODA Plzeň.

 • Kalibrace etalonů v oborech délka a rovinný úhel
 • Kalibrace dílenských měřidel, příměrných desek
 • Kalibrace snímačů vibrací absolutních i relativních
 • Kalibrace vibrometrů
 • Kalibrace vibračních systémů (vibrační stoly)
 • Kalibrace systémů monitorování vibrací
 • Kalibrace momentových klíčů (0,2 Nm – 1500 Nm)
 • Kalibrace siloměrných systémů zatěžovacích strojů
 • Kalibrace siloměrných systémů pracovních válců
 • Kalibrační postupy v souladu s normami ČSN ISO 7500-1 a ČSN EN ISO376
 • Produktový list
Nabídka individuální prezentací metrologie (školení) – kalibrace měřidel, kalibrační postupy, základy metrologie a dalších
 • Komparátor CARYLABOR, Švýcarsko
 • Délkoměr SIP 1002 M, Švýcarsko
 • Délkoměr TRIMOS LABC1000B, Švýcarsko
 • Délkoměr do 6000 mm – ZEISS, Německo
 • Kruhoměr TALYDATA 2000 – RTH, Anglie
 • Profiloměr TALYSURF 6 – RTH, Anglie
 • Etalonové vibrometry Brüel&Kjaer a SPEKTRA
 • Momentoměry Norbar
 • Siloměry HBM C4
 • Měřicí zesilovače HBM

Jako středisko kalibrační služby C 103 působila laboratoř od roku 1992. a podle normy ČSN EN 45001 byla laboratoř poprvé akreditována ČIA v r. 1996.

Kalibrační laboratoř byla rozšířena o pracoviště Vibrací a momentu síly, a pracoviště síly dnem 1.3.2014 a poprvé akreditována v květnu 2014.

Kalibrační laboratoř č. 2246 je akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 ke kalibracím měřidel pro měření geometrických veličin (délky a rovinného úhlu), kalibracím měřidel pro měření síly, mechanického pohybu, vibrací vymezené přílohou osvědčení č. 46/2022 ze dne 1. 2. 2022.