Metalografická a Chemická laboratoř

Laboratoř Metalografie a Chemie je akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 v oblastech chemického, metalografického a defektoskopického zkoušení materiálů.

Mezi hlavní nabízené služby patří analýza mikro a makrostruktury železných i neželezných kovů, popis struktury a posouzení kvality hutních materiálů. Díky dlouholetým zkušenostem máme bohaté zkušenosti s analýzou degradačních procesů v materiálech a stanovení jejich zbytkové životnosti.

Testování materiálů jsme schopni zrealizovat i u zákazníka pomocí nedestruktivních a semi-destruktivních zkoušek (odběr malého množství materiálu, aby nedošlo k poškození konstrukce).  V případě selhání materiálu (prasknutí, deformace) jsme schopni vypracovat detailní analýzu s návrhy řešení. 

Pracovníci chemické laboratoře mají bohaté zkušenosti s chemickými rozbory organických i neorganických látek a stanovení jejich vlastností. 

 

 • Komplexní rozbory materiálů včetně odborného posouzení
 • Stanovení makrostruktury a mikrostruktury materiálu
 • Komplexní rozbory výrobních a provozních poruch
 • Posuzování zbytkové životnosti konstrukcí a zařízení
 • Nedestruktivní testování materiálů a konstrukcí
 • Kontrola svarových spojů
 • Analýza povrchových úprav, tloušťky vrstev 
 • Chemické rozbory kovů, slitin a ostatních anorganických materiálů
 • Identifikace organických sloučenin
 • Chemické rozbory ropných látek
 • Určení charakteristiky kapalin (bod vzplanutí, bod hoření, spalné teplo, výhřevnost)
 • Poradenská a konzultační činnost

 • Plně vybavená přípravna vzorků od fy. Struers

 • Světelné mikroskopy Olympus PMG 3 a Nikon Epiphot 300

 • Elektronový řádkovací mikroskop JEOL JSM 6490 LV

 • Elektronový transmisní mikroskop JEOL JEM 1200 EX

 • Optický emisní spektrometr Q4 TASMAN

 • Mikrotvrdoměr LECO DM-AMH 55

 • Infračervený spektrometr FTIR, NICOLET 380

 • Atomový absorpční spektrometr GBC 932 AA

 • Spektrofotometr PU 8755/00

Naši odborní pracovníci se věnují každé zakázce s plným nasazením, jsou vždy připraveni výsledky testů klientům vysvětlit a v případě zájmu připravit návrh řešení, která pomohou vyřešit komplikované problémy spojené s vývojem a produkcí materiálů, slitin a výkovků.

 

Jsme s Vámi od roku 1901

Jsme s Vámi od roku 1901