Mechanická laboratoř

V Mechanické laboratoře se především zaměřujeme na testování základních mechanických vlastností převážně slitin železných a neželezných kovů, ale také plastů a kompozitních materiálů, komponent/polotovarů a také finálních výrobků.

Mechanická laboratoř disponuje vlastní výrobnou zkušebních vzorků a speciálních zkušebních přípravků. 

 

Zkoušky jsou převážně akreditované a prováděny dle standardů : ČSN EN, ASTM

Standardní zkoušky 

Zkoušky tahem (RT až 1050 °C) *mini TAH

Zkoušky tlakem

Zkoušky ohybem

Zkoušky vrubové houževnatosti (- 150 °C až + 800 °C)

Zkoušky měření tvrdosti (Vickers, Brinell, Rockwell)

Únavové zkoušky

Nízko vyklová únava 

Vysoko cyklová únava (RT až 1050 °C)

Zkoušky lomové houževnatosti 

KIC

J-R Křivka

Měření rychlost šíření únavové trhliny

Stanovení prahové hodnoty faktoru intenzity napětí pro šíření únavové trhliny

Creepové zkoušky

Creep test – zkoušky s měřeným prodloužením 

SR test 

Relaxační zkoušky

*) Speciální zkoušky

Mini TAH – obdoba klasické zkoušky tahem provedené na miniaturním zkušebním tělese. Je potřeba velice malého množství materiálu. Výsledky jsou srovnatelné s výsledky získanými za použití standardního vzorku pro zkoušku tahem.  

ZWICK, INSTRON, Schenck-Trebel zkušební stroje se zatěžovací kapacitou od 2 N do 600 kN

 

Kyvadlová rázová kladiva WPM

 

Tvrdoměry WOLPERT, Vickers Armstrong, WPM a INSTRON (přenosný)

Creepová laboratoř s vlastním testovacím zařízením pro testy při teplotách až 1100 °C a zatížením do 30 kN

Doprava materiálu ke zkoušce

Zákazník si dopravu materiálu ke zkoušení zajišťuje sám nebo může zdarma využít naší služby automatického svozu. Zákazník pouze zabalí materiál / VZUP si materiál vyzvedne, provede požadované zkoušky a zákazníkovy obratem pošle protokoly s výsledky. 

Dodací doba

Výsledky u běžných zakázek dodáváme zákazníkovy do 3 až 5 pracovních dnů. V případě složitějších zakázek pak záleží na individuální domluvě.  

Jsme schopni otestovat zkušební tělesa od nejmenších rozměrů až po standardní rozměry. Každý vzorek je našimi pracovníky pečlivě za evidován a je dodržován zvolený postup dle požadavků zákazníka, tj. zkoušky mohou proběhnout dle přísných parametrů stanovených standardů a akreditací až po individuální nastavení parametrů testů dle přání zákazníka.

Mechanické zkoušky; creepové zkoušky

Doosan Škoda Power s.r.o.

 

Creepové zkoušky

Doosan Babcock Ltd.

 

Mechanické zkoušky

ČEZ

 

Creepové zkoušky

ETD Consulting

 

Mechanické zkoušky

PILSEN STEEL s.r.o.

 

Mechanické zkoušky

CZECH PRECISION FORGE a.s.

 

Mechanické zkoušky

Seele pilsen s.r.o.

 

Mechanické zkoušky

ŠKODA JS a.s.

 

Mechanické zkoušky

BRUSH SEM s.r.o.

 

CTOD zkoušky lomové houževnatosti plechů za nízkých teplot

ISD HUTA CZESTOCHOWA SP. ZOO

 

Specifické mechanické zkoušení nýtů pro automotive

Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.

 

Mechanické zkoušky

Shape Corp. Czech Republic