Mechanická laboratoř

V Mechanické laboratoře se především zaměřujeme na testování základních mechanických vlastností převážně slitin železných a neželezných kovů, ale také plastů a kompozitních materiálů, komponent/polotovarů a také finálních výrobků.

Mechanická laboratoř disponuje vlastní výrobnou zkušebních vzorků a speciálních zkušebních přípravků. 

 

Zkoušky jsou převážně akreditované a prováděny dle standardů : ČSN EN, ASTM

Standardní zkoušky

 • Zkoušky tahem (RT až 1050 °C) *mini TAH
 • Zkoušky tlakem
 • Zkoušky ohybem
 • Zkoušky vrubové houževnatosti (- 150 °C až + 800 °C)
 • Zkoušky měření tvrdosti (Vickers, Brinell, Rockwell)

Únavové zkoušky

 • Nízko cyklová únava
 • Vysoko cyklová únava (RT až 1050 °C)

Zkoušky lomové houževnatosti

 • KIC
 • J-R Křivka
 • Měření rychlost šíření únavové trhliny
 • Stanovení prahové hodnoty faktoru intenzity napětí pro šíření únavové trhliny

Creepové zkoušky

 • Creep test – zkoušky s měřeným prodloužením
 • SR test
 • Relaxační zkoušky

Speciální zkoušky

 • Mini TAH – obdoba klasické zkoušky tahem provedené na miniaturním zkušebním tělese. Je potřeba velice malého množství materiálu. Výsledky jsou srovnatelné s výsledky získanými za použití standardního vzorku pro zkoušku tahem.

Strojírenská výroba

 • NC Frézování
 • Řezání Drátořez
 • Broušení na plocho i kulato
 • Povrchové úpravy atd. dle domluvy se zákazníkem
 • Vyrábíme šrouby, matice, kolíky, trysky, nýty, pouzdra, kroužky, zkušební tělesa a další

Produktový list 

 

ZWICK, INSTRON, Schenck-Trebel zkušební stroje se zatěžovací kapacitou od 2 N do 600 kN

Kyvadlová rázová kladiva WPM

Tvrdoměry WOLPERT, Vickers Armstrong, WPM a INSTRON (přenosný)

Creepová laboratoř s vlastním testovacím zařízením pro testy při teplotách až 1100 °C a zatížením do 30 kN

2x hodinářský soustruh o rozsahu 1mm až 12mm

1x Nc soustruh s 8 polohovou hlavou Duplomatic rozsah od1mm do 100mm výrobní délka 600 mm.

2x NC soustruh s 8 polohovou hlavou Duplomatic rozsah 1mm až 200mm vyrobní délka 1000mm.

1x Soustruh s digitálním odměřováním sui 32 rozsah 1mm do 100mm točná délka 600mm

1x Soustruh SN40 točné délky 600mm od 10mm do 150mm a drobné frézování na klasické frézce.

Protahovací trhy, frézky, brusky, pily, řezačky, atd.

Doprava materiálu ke zkoušce

Zákazník si dopravu materiálu ke zkoušení zajišťuje sám nebo může zdarma využít naší služby automatického svozu. Zákazník pouze zabalí materiál / VZUP si materiál vyzvedne, provede požadované zkoušky a zákazníkovy obratem pošle protokoly s výsledky.

 

Dodací doba

Výsledky u běžných zakázek dodáváme zákazníkovy do 3 až 5 pracovních dnů. V případě složitějších zakázek pak záleží na individuální domluvě. 

Jsme schopni otestovat zkušební tělesa od nejmenších rozměrů až po standardní rozměry. Každý vzorek je našimi pracovníky pečlivě za evidován a je dodržován zvolený postup dle požadavků zákazníka, tj. zkoušky mohou proběhnout dle přísných parametrů stanovených standardů a akreditací až po individuální nastavení parametrů testů dle přání zákazníka.

S detailní péčí se věnujeme všem zakázkám. Zejména se zaměřujeme na malosériové zakázky. Tam, kde Vás mnohé firmy odmítnou, my jsme Vám připraveni pomoci, včetně odborného vyhodnocení materiálového provedení.

Mechanické zkoušky; creepové zkoušky

Doosan Škoda Power s.r.o.

Creepové zkoušky

Doosan Babcock Ltd.

Mechanické zkoušky

ČEZ

Creepové zkoušky

ETD Consulting

Mechanické zkoušky

PILSEN STEEL s.r.o.

Mechanické zkoušky

CZECH PRECISION FORGE a.s.

Mechanické zkoušky

Seele pilsen s.r.o.

Mechanické zkoušky

ŠKODA JS a.s.

Mechanické zkoušky

BRUSH SEM s.r.o.

CTOD zkoušky lomové houževnatosti plechů za nízkých teplot

ISD HUTA CZESTOCHOWA SP. ZOO

Specifické mechanické zkoušení nýtů pro automotive

Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.

Mechanické zkoušky

Shape Corp. Czech Republic