VZÚ Plzeň Služby Aplikovaná mechanika

Aplikovaná mechanika

Díky nejmodernějším výpočetním metodám poskytujeme našim klientům výzkumné služby z oblasti aplikované mechaniky. Hledáme východisko i pro ten nejsložitější výpočet.

Služby

 • Pevnostní výpočty, výpočty deformací a napětí v konstrukcích metodou konečných prvků
 • Simulace dynamického chování soustav-multibody simulace
 • Crash výpočty
 • Výpočty únavy strojních částí
 • Termodynamické výpočty
 • Návrhy konstrukčních úprav
 • Optimalizace konstrukcí - snížení hmotnosti, zvýšení životnosti
 • Řešení problémů v oblasti výpočetní dynamiky proudění (energetická zařízení, kolejová a silniční vozidla atd.)
 • Výpočty proudění v energetických zařízení a jejich částech (turbiny, ventily atd.)
 • Výpočty externí aerodynamiky dopravních prostředků
 • Výpočty a měření v interiérech dopravních prostředků (klimatizace, ventilace, topení)
 • Simulace proudění tekutin a přenosu tepla

Technické vybavení

 • SIMPACK - multibody simulace - simulace dynamického chování silně nelineárních soustav těles; výrobce - INTEC, SRN
 • alaska - multibody simulace - simulace dynamického chování silně nelineárních soustav těles; výrobce - IfM, SRN
 • ANSYS – Pevnostní výpočty metodou konečných prvků (MKP), dynamické, nelineární a teplotní typy výpočtů; výrobce - ANSYS, Inc., USA
 • FEMFAT - posuzování únavy strojních částí na základě výsledků MKP výpočtů; výrobce – Magna Powertrain, Rakousko
 • LS-DYNA - výpočty rychlých dějů a velkých plastických deformací; výrobce - LSTC, USA
 • FEMAP - tvorba MKP sítě a úprava CAD dat; výrobce - EDS PLM Solutions
 • Soubor komerčních CFD programu Fluent / Gambit
 • Prostředky pro import dat z CAD systému

Reference

Rok Název projektu Zákazník
2018

Pevnostní výpočty rámů podvozků a dalších komponent kolejových vozidel; crash výpočty

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
2018

Výpočet chování turbosoustrojí el. Ledvice

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
2018

CFD-simulace proudění páry v tělesech, lopatkách, odběrech a dalších částech parních turbín

Doosan Škoda Power s.r.o.
2018

Výpočtová simulace nárazu černé skříňky letadla

SPEEL PRAHA s.r.o.
2018

Výpočty lepených spojů skel kolejových vozidel; výpočet vnější aerodynamiky kolejových vozidel

ŠKODA VAGONKA a.s.
2018

MKP výpočty dílů vozidel

Mubea, spol. s r.o.
2018

Výpočet doby pádu regulačních orgánů (klastrů) reaktoru; pevnostní výpočty konstrukčních dílů

ŠKODA JS a.s.
2018

Přepočet pevnosti šroubových pružin sekundárního vypružení; výpočet max. zatížení náprav

Pars nova a.s.
2018

Pevnostní výpočty částí sběračů pro trolejové vedení

FAIVELEY TRANSPORT CZECH a.s
2018

Výpočet aerodynamiky vlaků v tunelech

SUDOP PRAHA a.s.

Chcete více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Petr Polcar, Ph.D.
+420 371 430 730
+420 737 204 633
polcar@vzuplzen.cz

Kontaktujte nás

VZÚ Plzeň
© VZÚ Plzeň 2019
Created by Beneš & Michl