Měření hluku a vibrací turbogenerátorů, modální analýzy částí generátorů, měření dynamických vlastností základů generátorů, kalibrace snímačů vibrací (BRUSH SEM s.r.o.)