VAKUOVÁ POPOUŠTĚCÍ PEC S PODTLAKOVOU NITRIDACÍ

  • VAKUOVÁ POPOUŠTĚCÍ PEC S PODTLAKOVOU NITRIDACÍ od firmy B.M.I. – TYP: B54RN

Zařízení typu B5_R je určeno pro útvary subdodavatelů a integrované útvary ke zpracování:

  • Popouštění ocelí, bez povrchové oxidace.
  • Popouštění neželezných kovů.
  • Žíhání na odstranění pnutí

Technické údaje:

  • Výška: 600 mm
  • Šířka: 600 mm
  • Délka: 900 mm
  • Hmotnost vsázky: 600 kg
  • Plyny: NH3, NO2, CO2, N2
  • Pracovní teplota: 200-750 °C

V této peci je možno žíhat v ochranné atmosféře až do 700 °C.

Newsletter