Vibrační zkoušky elektrických komponent autobusů (kontejnery, měniče, tlumivky, deflektory atd.); tenzometrická měření namáhání částí konstrukcí autobusů