Výpočtové hodnocení kritičnosti korozních důlků na lopatkách parních turbín.

Výpočtové hodnocení kritičnosti korozních důlků na lopatkách parních turbín.