Výpočtové hodnocení opěrných prvků tlakových nádob reaktorů jaderných elektráren.