Výpočtové hodnocení vybraných prvků trakčních vozidel z hlediska pevnosti a únavové životnosti.